Dimensions - Pillowcases

  • Standard Pillowcases 48cm x 73cm
  • European Pillowcases 65cm x 65cm
  • Queen Pillowcases 54cm x 80cm
  • King Pillowcases 50cm x 90cm
  • Cushion Covers 45cm x 45cm
  • Body Pillowcase 48cm x 150cm
  • V shape Pillowcase 78cm x 36cm